Adequació de zona verda Paduana/ molí Descals
1/11

Condicionament d'espai lliure del marge dret del Riu Clarià, Ontinyent.

Any: 2017/2019

Amb Mª Rosario Calatayud Francés, Silvia Párraga Sisternes i Ana Sanchis Bas 

La zona verda periurbana ha de servir per enllaçar la trama urbana amb l'espai natural del riu i eks seus recorreguts culturals i d'esplai associats.

La zona de l'actuació i els seus voltants concentren una gran quantitat de béns amb valor patrimonial de reminiscència insdutrial -Molí descals, Pont Nou, antiga fàbrica de Revert, xemeneia industrial, Escorxador...-. La proposta pretén afavorir el seua accés i posant en valor aquests elements i articulant una sèrie de recorreguts que connecten entre ells i amb altres a les inmediacions

 

Follow us!

 

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • youtube-square
  • Vimeo básica Negro
  • flickr-square